83_2012_Gora_Hafner_3076m_Akril_na_platnu_70x100

Janez Hafner, 2012, Gora Hafner 3067 m, akril na platnu, 70 x 100 cm

Nazaj