77_2011_Jasa_Akril_na_platnu_70x100

Janez Hafner, 2011, Jasa, akril na platnu, 70 x 100 cm

Nazaj