60_2010_Valentin_Akril_na_platnu_70x100b1

Janez Hafner, 2010, Valentin, akril na platnu, 70 x 100 cm

Nazaj