46_2011_Lokal_Akril_na_platnu_70x100b1

Janez Hafner, 2011, Lokal, akril na platnu, 70 x 100 cm

Nazaj