34_2009_Drevesa__Akril_na_platnu_100x135b1

Janez Hafner, 2009, Drevesa, akril na platnu, 100 x 135 cm

Nazaj